آموزش های آنلاین

دوره تفکر انتقادی

ویژه کارکنان دانشگاه های فنی و حرفه ای

– با همکاری موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی
– اعطای گواهینامه معادل ۶ ساعت دوره کد دار آموزش ضمن خدمت ( ثبت در سامانه ltms )
– جمعه ۲۱ دی ساعت ۹:۳۰

تلفن:۰۲۱۲۲۱۴۱۴۴۰-۰۲۱۲۶۷۶۱۶۶۵
مرکز مشاوره تحصیلی پوردستمالچی

(فرصت ها و چالش ها)
– ویژه مدیران مدارس (دوره اول و دوم متوسطه)
– سالن همایشهای دانشگاه تربیت مدرس

دوره های حضوری

برگزاری تنها در شعب استان تهران